@InProceedings{Mróz:1998,
  author  = "P. Mróz",
  title       = "Sposób skrócenia czasu sprawdzania mikroprocesorowych urządzeń kontrolno-pomiarowych w procesie produkcji",
  booktitle   = "Application of Microprocessors in Automatic Control and Measurement : XI Conference",
  address     = "Warsaw, Polska",
  publisher   = "Warsaw, Industrial Institute of Electronics",
  volume      = "Vol. 1",
  pages       = "131--138",
  organization = "Industrial Institute of Electronics",
  year        = "1998",
}