@InProceedings{Czachorowski:1998,
  author  = "J. Czachorowski and P. Urbański",
  title       = "Kontrakty budowlane jako podstawa ustalania cen robót budowlanych",
  booktitle   = "Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa",
  address     = "Lublin - Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Lublin, Politechnika Lubelska",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "163--171",
  organization = "Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN",
  year        = "1998",
}