@InProceedings{Marcinkowska:1998,
  author  = "E. Marcinkowska and P. Urbański",
  title       = "Ocena stopnia technicznego zużycia budynków mieszkalnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych",
  booktitle   = "Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa",
  address     = "Lublin - Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Lublin, Politechnika Lubelska",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "319--325",
  organization = "Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN",
  year        = "1998",
}