@InProceedings{Drab:2000,
  author  = "M. Drab",
  title       = "Możliwości wykorzystania penetrometru Eijkelkampa do badań niektórych właściwości fizycznych gruntów powstałych na terenach poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim (województwo lubuskie)",
  booktitle   = "Tereny zdegradowane - możliwości ich rekultywacji : Nauka - gospodarce",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie",
  pages       = "55--64",
  organization = "Akademia Rolnicza w Szczecinie",
  year        = "2000",
}