@InProceedings{Bubacz:2000,
  author  = "P. Bubacz and M. Strzelczyk and T. Gratkowski",
  title       = "Pozycjonowanie w systemie nawigacyjnym",
  booktitle   = "Materiały XVI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "12--19",
  organization = "Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki",
  year        = "2000",
}