@InProceedings{Kużdowicz:1998,
  author  = "D. Kużdowicz and K. Witkowski",
  title       = "Jakość wyznacznikiem efektywnej obsługi klienta",
  booktitle   = "Zarządzanie łańcuchem dostaw - Logistics '98 : Materiały konferencyjne",
  address     = "Katowice, Polska",
  publisher   = "Katowice, Wydaw. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "393--400",
  organization = "Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania",
  year        = "1998",
}