@InProceedings{Góralczyk:2000,
  author  = "M. Góralczyk",
  title       = "Rozwój przedsiębiorstwa a wyzwania przyszłości",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "47--55",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Organizacji i Zarządzania",
  year        = "2000",
}