@InProceedings{Drab:1998,
  author  = "M. Drab",
  title       = "Przyczyny niskiej produktywności mad przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim",
  booktitle   = "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "213--217",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Odnowy Środowiska",
  editor      = "Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert",
  year        = "1998",
}