@InProceedings{Fedyczak:1998,
  author  = "Z. Fedyczak and R. Kasperek",
  title       = "Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika",
  booktitle   = "Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "133--143",
  organization = "PZ Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Instytut Metrologii Elektrycznej, Komitet Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN, Komitet Elektrotechniki PAN, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teorerycznej i Stosowanej, IES/PELS IEEE Poland Section",
  year        = "1998",
}