@InProceedings{Kużdowicz:1998,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Orzeszko",
  title       = "Wdrażanie systemu controllingu do przedsiębiorstwa średniej wielkości",
  booktitle   = "20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 5 : Zarządzanie",
  number   = "cz. 2",
  pages       = "50--54",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1998",
}