@InProceedings{Lewandowski:1998,
  author  = "A. Lewandowski",
  title       = "Modyfikowanie warunków pracy węzłów skrawania dodatkiem niskotarciowym MILITEC-1",
  booktitle   = "20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 4 : Mechanika",
  pages       = "62--66",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1998",
}