@InProceedings{Jarnut:2000,
  author  = "M. Jarnut and R. Strzelecki and Z. Fedyczak and K. Sozański",
  title       = "Energetyczny filtr aktywny o mocy 50 KVA",
  booktitle   = "Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "155--162",
  organization = "PZ Instytut Metrologii Elektrycznej, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej",
  year        = "2000",
}