@InProceedings{Góralczyk:1999,
  author  = "M. Góralczyk",
  title       = "Konkurencyjność przedsiębiorstw warunkiem ich przetrwania i rozwoju",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "37--45",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Organizacji i Zarządzania",
  year        = "1999",
}