@InProceedings{Gratkowski:2000,
  author  = "T. Gratkowski and M. Małecki",
  title       = "Serwer FTP niezależny od platformy programowo-sprzętowej, zrealizowany w technologii Java",
  booktitle   = "21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Informatyka",
  pages       = "165--170",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2000",
}