@InProceedings{Korotyeyev:1999,
  author  = "I. Korotyeyev and Z. Fedyczak",
  title       = "Hybrydowe autotransformatory energoelektroniczne prądu przemiennego : Analiza harmonicznych metodą zmiennych stanu",
  booktitle   = "Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '99 : Materiały VIII Sympozjum",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS",
  number   = "nr 6",
  pages       = "322--327",
  organization = "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Elektryczny, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa",
  year        = "1999",
}