@InProceedings{Fedyczak:1999,
  author  = "Z. Fedyczak and R. Strzelecki",
  title       = "Jednofazowy kompensator mocy biernej z hybrydowym sterownikiem prądu przemiennego o topologii Cuka",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowa",
  address     = "Łódź-Arturówek, Polska",
  publisher   = "Łódź, Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "149--154",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej",
  year        = "1999",
}