@InProceedings{Łychmus:2000,
  author  = "P. Łychmus and P. Kwiatkowski",
  title       = "Kierowanie konfliktem w organizacji",
  booktitle   = "II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki; ISBN: 8388139126",
  address     = "Jarosław, Polska",
  publisher   = "Jarosław, Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu",
  pages       = "79--83",
  organization = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu",
  year        = "2000",
}