@InProceedings{Kwiatkowski:2000,
  author  = "P. Kwiatkowski and P. Łychmus",
  title       = "Wpływ zachowań autoprezentacyjnych na podejmowanie decyzji w zakresie selekcji i alokacji kadr",
  booktitle   = "II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki; ISBN: 8388139126",
  address     = "Jarosław, Polska",
  publisher   = "Jarosław, Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu",
  pages       = "85--88",
  organization = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu",
  year        = "2000",
}