@InProceedings{Góralczyk:2000,
  author  = "M. Góralczyk",
  title       = "Franchising - instrumentem wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem",
  booktitle   = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową",
  address     = "Boszkowo, Polska",
  publisher   = "Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "107--115",
  organization = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu",
  year        = "2000",
}