@InProceedings{Kaluga:2000,
  author  = "S. Kaluga and D. Kużdowicz and P. Orzeszko",
  title       = "Controlling i jego problemy w przedsiębiorstwach o małej i średniej wielkości",
  booktitle   = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, [brak wydawcy]",
  pages       = "[9] CD-ROM",
  organization = "Politechnika Łódzka",
  year        = "2000",
}