@manual{Strzelecki:1998,
  author  = "R. Strzelecki and Z. Fedyczak and R. Kasperek",
  title  = "Sposób ochrony przed przecięciami w trójfazowym przekształtniku prądu przemiennego i układ obejściowo-tłumiący do stosowania tego sposobu, Patent #: 315 306",
  note   = "Date of application: 15-07-1996, Date of acceptance: 19-01-1998",
  year   = "1998",
}