@manual{Tunia:1998,
  author  = "H. Tunia and R. Strzelecki and Z. Fedyczak",
  title  = "Sposób sterowania mocy prądu przemiennego w trójfazowym urządzeniu wykonawczym i układ trójfazowego sterownika mocy prądu przemiennego, Patent #: 176 234",
  note   = "Date of application: 24-01-1995, Date of acceptance: 03-12-1998",
  year   = "1998",
}