@manual{Mróz:2001,
  author  = "P. Mróz",
  title  = "Sposób sprawdzania poprawności działania urządzeń mikroprocesorowych, Patent #: 181599",
  note   = "Date of application: 08-04-1997, Date of acceptance: 31-08-2001",
  year   = "2001",
}