@manual{Fedyczak:2006,
  author  = "Z. Fedyczak",
  title  = "Sposób równoległego kompensowania mocy biernej oraz układ równoległego kompensatora mocy biernej, Patent #: P. 339096",
  note   = "Date of application: 16-03-2000, Date of acceptance: 20-12-2006",
  year   = "2006",
}