@manual{Jędrzejczak:1997,
  author  = "L. Jędrzejczak and P. Mróz and J. Szumski and A. Wieluński",
  title  = "Przetwornik analogowo-cyfrowy, Patent #: 172157",
  note   = "Date of application: 21-12-1993, Date of acceptance: 29-08-1997",
  year   = "1997",
}