@manual{Tomkiewicz:2011,
  author  = "D. Tomkiewicz and M. Nagórny and P. Kuryło and E. Tertel",
  title  = "Obrotnica do obróbki, zwłaszcza spawania kontenerów ładunkowych, Patent #: P.396440",
  note   = "Date of application: 27-09-2011",
  year   = "2011",
}