@manual{Fedyczak:2012,
  author  = "Z. Fedyczak and J. Kaniewski",
  title  = "Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego, Patent #: P.399688",
  note   = "Date of application: 27-06-2012",
  year   = "2012",
}