@manual{Zapotoczny:2013,
  author  = "B. Zapotoczny and M. Dudek and J. Kozioł",
  title  = "Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocz±stek tlenku żelaza, Patent #: P.406711",
  note   = "Date of application: 27-12-2013",
  year   = "2013",
}