@manual{Fedyczak:2016,
  author  = "Z. Fedyczak and J. Kaniewski",
  title  = "Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego, Patent #: 399688",
  note   = "Date of application: 27-06-2012, Date of acceptance: 18-03-2016",
  year   = "2016",
}