@phdthesis{Tertel:2003,
  author  = "E. Tertel",
  title  = "Analiza stateczności trójwarstwowej, otwartej powłoki stożkowej o niesymetrycznej budowie warstw nośnych w zakresie sprężysto-plastycznym",
  school = "Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania",
  year   = "2003",
}