@phdthesis{Michalski:2004,
  author  = "D. Michalski",
  title  = "Matematyczne modelowanie przepływu polimerów w głowicach i kanałach form wtryskowych",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny",
  year   = "2004",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. inż. Edward Walicki",
}