@phdthesis{Mróz:2002,
  author  = "P. Mróz",
  title  = "Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe : rozprawa doktorska",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i telekomunikacji",
  year   = "2002",
  note   = "Supervisor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ",
}