@phdthesis{Białas-Heltowski:2006,
  author  = "K. Białas-Heltowski",
  title  = "Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny",
  year   = "2006",
  note   = "Supervisor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński",
}