@phdthesis{Mędryk:2007,
  author  = "B. Mędryk",
  title  = "Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii",
  year   = "2007",
  note   = "Supervisor: dr hab. Aleksander Grytczuk",
}