@phdthesis{Bartkowiak:2004,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title  = "Kościół katolicki wobec problemu pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918 - 1939",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych",
  year   = "2004",
  note   = "Supervisor: dr hab. Ryszard Stankiewicz prof. UZ",
}