@phdthesis{Nijaki:1996,
  author  = "I. Nijaki",
  title  = "Przemiany w kształceniu nauczycieli klas początkowych w zakresie edukacji technicznej",
  school = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra, Wydział Pedagogiczny",
  year   = "1996",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. Kazimierz Uździcki",
}