@phdthesis{Dzikuć:2016,
  author  = "M. Dzikuć",
  title  = "Czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubuskim",
  school = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny",
  year   = "2016",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Urban",
}