@techreport{Kurowski:2001,
  author  = "T. Kurowski and G. Benysek and J. Bordych and R. Brzeziński and Z. Fedyczak and A. Hołodok and E. Kot and Z. Psikus and R. Smoleński and R. Staniec and R. Strzelecki",
  title     = "Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia remontu elektrycznego układu zasilania induktorów pieca topielnego typu IŁK1-16M w Wydziale COM Huty Miedzi "Legnica", I-178/2001, 61 WE",
  institution = "Politechnika Zielonogórska, Instytut Inżynierii Elektrycznej",
  year      = "2001",
}