@techreport{Kurowski:2000,
  author  = "T. Kurowski and R. Brzeziński and Z. Fedyczak and Z. Psikus and R. Staniec",
  title     = "Dokumentacja uproszczona wdrażanego do eksploatacji układu zasilania wzbudnika na oddziale Ciągłego Odlewania Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica", [B. nr]",
  institution = "Politechnika Zielonogórska, Instytut Inzynierii Elektrycznej",
  year      = "2000",
}