@techreport{Prusak:2011,
  author  = "B. Prusak and G. Górecki and T. Grzybowski and S. Mitrus and B. Najbar and A. Hryniewicz and R. Wróblewski and R. Bochen and G. Grzybowski",
  title     = "Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu, HQ681921",
  institution = "-, GenBank",
  year      = "2011",
}