@techreport{Malinowski:2011,
  author  = "P. Malinowski and P. Ziembicki and G. Misztal and J. Bernasiński",
  title     = "Analiza typologii budynków mieszkalnych. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła, R5.1",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  year      = "2011",
}