@techreport{Roland:2011,
  author  = "E. Roland",
  title     = "Program Edukacji Regionalnej i Ekologicznej "Kraina Lasów i Jezior moim miejscem na Ziemi", [br]",
  institution = "-, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Strategia Działania",
  year      = "2011",
}