@techreport{Roland:2013,
  author  = "E. Roland",
  title     = "Koncepcja zadania w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej młodzieży szkolnej gminy Gubin i gminy Brody, [br.]",
  institution = "-, Narodowy Program Ochrony Środowiska",
  year      = "2013",
}