@techreport{Roland:2020,
  author  = "E. Roland",
  title     = "Przyroda w pudełku : środki dydaktyczne, POWR.02.1000-00-5004/18-01",
  institution = "-, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój",
  year      = "2020",
}