@misc{Gorzelana:2002,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej // Jaworski J., Zielona Góra, 2001 // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2002, t. 2, pp. 169--170",
  note   = "  Reviewer(s)",
}