@misc{Gorzelana:2000,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Pół wieku kultury języka w Polsce // Bugajski M., Warszawa, 1999 // W: Edukacja Humanistyczna, 2000, nr 2/3, pp. 129-130",
  note   = "  Reviewer(s)",
}