@misc{Gorzelana:2000,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Zarys dziejów języka polskiego // Walczak B., Wrocław, 1999 // W: Poradnik Językowy, 2000, nr 3, pp. 51--52",
  note   = "  Reviewer(s)",
}