@misc{Gorzelana:1999,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Wykłady z polskiej składni // Grzegorczykowa R., Warszawa, 1998 // W: Polonistyka, 1999, nr 6, pp. 373--374",
  note   = "  Reviewer(s)",
}