@misc{Narkiewicz-Niedbalec:2001,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title  = "Między mistyfikacją a nieświadomością: o pojęciu świadomości fałszywej, Poznań, 1999 // W: Studia Socjologiczne, 2001, nr 3, pp. 139-146",
  note   = "  Reviewer(s)",
}