@misc{Gorzelana:1999,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Słownik polszczyzny potocznej // Anusiewicz J., Warszawa, 1999 // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska, 1999, nr 10, pp. 289--292",
  note   = "  Reviewer(s)",
}